Trafik Sigortası

Sıkça Sorulan Sorular

Hasar Anında Yapılacaklar

İhbar anında sizden istenecek bilgiler:

Poliçe numarası
Hasar
Tahmini hasar miktarı
Sigortalı telefon veya irtibat kurulacak kişi telefonu
Oto hasarlarında servis adresi ve telefonu
Hasar dosyanızı kendiniz takip edecekseniz ihbar sırasında aldığınız hasar dosya numarasını saklayınız. Tüm sorgu ve görüşmelerde gerekli olacaktır.

KAZA BRANŞI İÇİN GEREKLİ BELGELER

A-KASKO SİGORTASI HASARLARI

Çarpma -Çarpılma Hasarları

Trafik kazası tespit tutanağı, zabıt tutturulmadıysa sürücünün detaylı beyanı
Alkol raporu
Ruhsat fotokopisi
Ehliyet fotokopisi
D/M (dain-i mürtehin)varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname
Aracın hasarlı haliyle çekilmiş fotoğrafları
Vergi kimlik numarası
Aracınızın tamirinin şirketimizin anlaşmalı servis ve tamirhanelerinde yapılmasını tercih ettiğiniz takdirde şirketimiz denetimi altındaki bu servislere hiçbir ödeme yapmadan zararınızı giderebileceksiniz.

 

Araç Çalınması Hasarları

Aracın çalınması ve çalındığı günden itibaren 30 gün içinde bulunamaması durumunda

Karakol müracaat tutanağı (tasdikli örneği)
Karakol bulunamadı yazısı (tasdikli örneği)
Oto hırsızlık masasından bulunamadı yazısı(tasdikli örneği)
Çalınmıştır kaşeli ruhsat aslı
Maliyeden borcu yoktur yazısı(tasdikli örneği)
Maliyeden silindi belgesi(tasdikli örneği)
Poliçe ve makbuz asılları
Aracın tüm anahtarları (asıl ve yedek)
D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname
Vergi kimlik numarası
Vekaletname (örneği şirketimizden alınacaktır)
Radyo – Teyp Çalınması Hasarları

Radyo Teyp çalınması halinde, poliçenizdeki radyo teyp için verilmiş sigorta teminatı sona ereceği için yeniden radyo teyp monte etmeniz halinde poliçenize ek teminat eklenmesi için acenteniz ile irtibat kurunuz

Karakol müracaat ve görgü tespit tutanağı
Ruhsat fotokopisi
D/M (dain-i mürtehin) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname
Vergi kimlik numarası

B-TRAFİK SİGORTASI (ZORUNLU MALİ SORUMLULUK) HASARLARI

Trafik kazası tespit tutanağı (tasdikli örneği)
Alkol raporu(tasdikli örneği)
Ruhsat fotokopisi, Ehliyet(talep eden kişinin)
Aracın hasarlı haliyle çekilmiş fotoğrafları(Talep eden kişinin)
Poliçede plaka belirtilmemiş ise sigortalı aracın ruhsat fotokopisi
Tazminat alacaklısının vergi kimlik numarası
Mağdur araç ruhsat sahibi adına vatandaşlık numarası (TC Kimlik No)

C-ÖLÜM VEYA YARALANMA HASARLARI

Poliçede plaka belirtilmemiş ise, sigortalı aracın ruhsatname örneği
Trafik kazası tespit tutanağı(Tasdikli örnek)
Tazminat alacaklısının vergi kimlik numarası (Ölümlerde vergi numarası varislerin vergi numarasıdır)
Ölümlerde

Ölü muayene tespit tutanağı
Veraset ilamı(Tasdikli örnek)
Vukuatlı nüfus kayıt tablo örneği
Ölenin gelir durumunu gösterir belge
Yaralanmalarda

Tedavi gideri ile ilgili fatura ve makbuz asılları
İlaç masrafları için doktor reçetesi, reçeteye bağlı olarak hasta adına eczaneden alınan fatura, ilaç fiyat kupürleri
Maluliyet için

Maluliyeti gösterir heyet raporu
Malulün maluliyetten önceki ve sonraki kazanç durumunu gösterir belge
Sigortalı tazminatı mahkeme kararı ile ödemiş ise, mahkeme kararı, kaza tespit tutanağı, sigortalı aracı kullanan kişinin ehliyetname örneği, ruhsatname örneği, icra emri, ödeme belgesi ve poliçesi

D- CAM KIRILMASI SİGORTASI HASARLARI
Zabıt veya beyan
Fatura (eksper gönderilmediği durumlarda)
Hasarla ilgili fotoğraflar (eksper gelmiyor ise )
Vergi kimlik numarası

E- FERDİ KAZA HASARLARI
Kaza Zaptı
Veraset ilamı
Ölüm raporu
Maluliyet Halinde

Kaza Zaptı
Tam teşekküllü hastaneden alınacak işgücü kayıp oranını gösterir heyet raporu
Hastane fatura ve makbuzları.

Hoşgeldiniz! Canlı Detek!